எங்கள் குழு – The Team

 1. திரு. S.V. சாம்பமூர்த்தி
  மரு. பாச் அறக்கட்டளையின் நிறுவனர் உறுப்பினர், ஓமியோ பூங்காவின் மூத்த உறுப்பினர்.
  .
 2. திரு. தங்கம் இராமச்சந்திரா
  பெங்களூர் தமிழ்ச் சங்கத்தின் ஓமியோபதித் துறை பொறுப்பாளர்
  .
 3. பொறிஞர் பா. திருநாவுக்கரசு
  .
 4. பொறிஞர் கொ. பெ. சுந்தரராசன்
  மரு. பாச் அறக்கட்டளையின் நிறுவன உறுப்பினர்; செயலாளர்; ஓமியோ பூங்கா வலைத்தளத்தின் பொறுப்பாளர்.
  .
 5. மரு. (திருவாட்டி) கிரிசா கோபாலகிருட்டிணன் B.Sc., B.H.M.S
  .
 6. திருவாட்டி விசயா கோவர்த்தனன்
  .
 7. திருவாட்டி கீதவாணி B.Sc (Acupuncture)
  .
 8. திரு. தமிழரசன்
  .
 9. திருவாட்டி உமா அரிகரன்
  .
 10. பொறிஞர் புனல் மு. இராசராசன்
  .
 11. திரு. ஆனந்தகுமார், வழக்கறிஞர்
  .
 12. திரு. இராமதாசு

 

 1. Mr. S.V. Sambamurthy
  Founder member of Dr. Bach Healing Foundation, Senior most member of Homeopoonga team
  .
 2. Mr. Thangam Ramachandra
  Head of Homoeopathy Section, Bangalore Tamil Sangam
  .
 3. Er. B. Thirunavukkarasu
  .
 4. Er. K.P. Sundararajan
  Founder Member and Secretary of Dr. Bach Healing Foundation,
  Admin of Homeopoonga.com
  .
 5. Dr. Mrs. Girija Gopalakrishnan B.Sc., B.H.M.S
  .
 6. Mrs. Vijaya Govardhanan
  .
 7. Mrs. Geethavani  B.Sc. (Acu)
  .
 8. Mr. Tamizharasan.
  .
 9. Mrs. Uma Hariharan
  .
 10. Mr. Punal Mu  Rajarajan
  .
 11. Mr. Anandkumar
  Advocate
  .
 12. Mr. Ramadas