நூல் வெளியீட்டாளர்கள் -Publishers

தமிழ்மண் பதிப்பகம்
சென்னை
Tamil mann Publishers
2, Singaravelar Street, T. Nagar, Chennai -600 017
Ph: 044-24339030,   Email : tm_pathippagam@yahoo.co.in
Web site : http://www.tamilmann.in

வேங்கை பதிப்பகம்,
80A, மேல மாசி வீதி, மதுரை- 625 001
Ph:  +91 94439 62521

தாமரை பப்ளிகேஷன்ஸ் (பி) லிட்.,
சென்னை
Thamarai Publications (P) Ltd.
41-B, Sidco Industrial Estate.
Ambattur, Chennai -600 098
Ph: 044-26241288,   26251968,  26258410
Email : tamaraipublications@gmail.com
http://www.ncbhpublisher.com

எழுத்தாணி,
சென்னை
Ezhuthaani,
288, Dr. Natesan Road,
Triplicane, Chennai -600 005
Ph : +91 9445207501