Category Archives: Uncategorized

மரு. அனிமான் -264வது பிறந்த நாள் – 264th Birthday of Dr. Hahnemann

28.4.2019 அன்று பெங்களுர் தமிழ்ச் சங்கத்தின் திருவள்ளுவர் அரங்கில் மருத்துவ மாமேதை சாமுவேல் அனிமான் அவர்களின் 264-வது பிறந்த நாள் பேரா. பூங்காவனம் ஐயா அவர்களின் தலைமையில் வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப் பட்டது.

நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்த மரு. கைலாசம் ஐயா அவர்கள் மிகவும் அருமையாக சொற்பொழிவாற்றினார்.  ஓமியோபதி மருத்துவம் எத்தனை மகத்தானது என்பதை  புரிந்து கொள்ள அவருடைய சொற்பொழிவை கேட்டால் போதும். அன்று அதைக் கேட்க வாய்ப்பில்லாமல் போனவர்களுக்காக அதை இங்கே பதிவேற்றம் செய்திருக்கிறோம்.

மரு. கிரிசா அவர்களுடைய “திரை இசையில் ஓமியோபதி” விரிவுரை, இதுவரை யாரும் கண்டிராத ஒரு புதிய கோணத்தைக் காட்டியது.

அதே போல், திரு. அல்போன்சு அவர்களின் “அனிமான் வாழ்க்கையில் ஒரு நாள்” ஒலிச் சித்திரம், ஒரு மாறுபட்ட நிகழ்ச்சியாகவும், கேட்பவர்களை ஒரு கனவுலகத்திற்கு அழைத்துச் செல்லும் வகையிலும் அமைத்திருந்தது.

கடல் கடந்து போனாலும் எங்களோடு எப்போதும் மனதளவில் கூடவே இருக்கும் திருமதி விசயா அவர்கள் நியூசிலாந்து நாட்டில் இருந்து அனுப்பிய ஒலிப்பதிவு, நிகழ்ச்சியின் மறக்க முடியாத முத்தாய்ப்பாக அமைந்தது. அது, அந்த நாட்டில் வாழும் அவருடைய தோழி ஒருவர் எவ்வாறு ஓமியோபதியால் குணமடைந்தார் என்று அவரே பேசி பதிவு செய்து அனுப்பியது. அதையும் நாம் கீழே கொடுத்திருக்கிறோம்.

நிகழ்ச்சியின் ஒலிப்பதிவுகளின் சுட்டிகள், கீழே.

பேரா. பூங்காவனம் ஐயா அவர்களுடைய முடிவுரை

மரு. கைலாசம் ஐயா அவர்களுடைய சிறப்புரை

மரு. கிரிசா அவரிகளின் “திரையிசையில் ஓமியோபதி”

திரு. அல்போன்சு அவர்களின் “அனிமான் வாழ்க்கையில் ஒரு நாள்”

திரு. ராசராசன் அவர்களின் “நான் கண்ட அனிமான்”

திருமதி. உமா அரிகரன் அவர்களின் “ஓமியோபதியின் மாயாஜாலம்”

ஓமியோ அறக்கட்டளையின் பொறுப்பாளர் திரு. இராமச்சந்திரா அவர்களின் அறிமுக உரை

திருமதி கீதாவாணி கோகுல் அவர்களின் வரவேற்புரை

திருமதி விசயா அவர்களின் தோழி திருமதி வித்யா மணிகண்டன் அவர்கள் நியூசிலாந்தில் இருந்து அனுப்பிய ஒலிப்பதிவு.

நிகழ்ச்சியின் போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களில் சிலவற்றை இங்கே காணலாம்.

 

இணையத்தில் தமிழ் பொத்தகங்கள்

A well known great site for Tamil books on the Net is https://www.projectmadurai.org/pmworks.html. It has one of the largest collection of Tamil classics.

For Tamil Novels, I found https://tamil-desiyam.com has a good collection.  I have given a few links here.  You will find a lot of interesting books in that website.

சுஜாதா எழுதியவை

பாலகுமாரன்

ஜெயகாந்தன்

கல்கி

 

 

வேல் வகுப்பு + வேல் மாறல்

வேல் வகுப்பு

Courtesy : http://www.kaumaram.com/vaguppu/vgp03.html

பருத்தமுலை சிறுத்தஇடை வெளுத்தநகை
கறுத்தகுழல் சிவத்தவிதழ் மறச்சிறுமி
விழிக்குநிக ராகும்  …… 1

பனைக்கமுக படக்கரட மதத்தவள
கசக்கடவுள் பதத்திடுநி களத்துமுளை
தெறிக்கவர மாகும்  …… 2

பழுத்தமுது தமிழ்ப்பலகை யிருக்குமொரு
கவிப்புலவன் இசைக்குருகி வரைக்குகையை
யிடித்துவழி காணும்  …… 3

பசித்தலகை முசித்தழுது முறைப்படுதல்
ஒழித்தவுணர் உரத்துதிர நிணத்தசைகள்
புசிக்கவருள் நேரும்  …… 4

சுரர்க்குமுநி வரர்க்குமக பதிக்கும்விதி
தனக்கும்அரி தனக்குநரர் தமக்குகுறும்
இடுக்கண்வினை சாடும்  …… 5

சுடர்பருதி ஒளிப்பநில வொழுக்குமதி
ஒளிப்பஅலை யடக்குதழல் ஒளிப்பவொளிர்
ஒளிப்பிரபை வீசும்  …… 6

துதிக்குமடி யவர்க்கொருவர் கெடுக்கஇடர்
நினைக்கினவர் குலத்தைமுத லறக்களையும்
எனக்கோர்துணை யாகும்  …… 7

சொலற்கரிய திருப்புகழை யுரைத்தவரை
யடுத்தபகை யறுத்தெறிய வுருக்கியெழு
மறத்தைநிலை காணும்  …… 8

தருக்கிநமன் முருக்கவரின் இருக்குமதி
தரித்தமுடி படைத்தவிறல் படைத்தஇறை
கழற்குநிக ராகும்  …… 9

தலத்திலுள கணத்தொகுதி களிப்பினுண
வழைப்பதென மலர்க்கமல கரத்தின்முனை
விதிர்க்கவளை வாகும்  …… 10

தனித்துவழி நடக்குமென திடத்துமொரு
வலத்துமிரு புறத்துமரு கடுத்திரவு
பகற்றுணைய தாகும்  …… 11

சலத்துவரும் அரக்கருடல் கொழுத்துவளர்
பெருத்தகுடர் சிவத்ததொடை யெனச்சிகையில்
விருப்பமொடு சூடும்  …… 12

திரைக்கடலை யுடைத்துநிறை புனர்கடிது
குடித்துடையும் உடைப்படைய அடைத்துதிர
நிறைத்துவிளை யாடும்  …… 13

திசைக்கரியை முதற்குலிசன் அறுத்தசிறை
முளைத்ததென முகட்டினிடை பறக்கவற
விசைத்ததிர வோடும்  …… 14

சினத்தவுணர் எதிர்த்தரண களத்தில்வெகு
குறைத்தலைகள் சிரித்தெயிறு கடித்துவிழி
விழித்தலற மோதும்  …… 15

திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன்மலை
விருத்தனென துளத்திலுறை கருத்தன்மயில்
நடத்துகுகன் வேலே  …… 16

 

வேல் மாறல்

ஓமியோபதியில் குடற்பூஞ்சை மருந்துகள்

நூல் : ஓமியோபதியில் குடற்பூஞ்சை மருந்துகள்
ஆசிரியர் : மரு. கு. பூங்காவனம்

ஆண்டு : 2015
பக்கங்கள் : 155
விலை : உரூ. 120/-
வெளியீடு : எழுத்தாணி, சென்னை

இந்நூல் முழுவதையும் இங்கே படிக்கலாம்

நூலை பதிவிறக்கம் செய்ய  இங்கே சொடுக்கவும்

 

 

Pulse analysis

Check the pulses at the points shown.

 

 

 

 

 

 

 

In the check boxes below, click on box if the pulse is present. Do it for all the five pulses. You can ignore the Fire pulse on the right wrist.Now click the "Analyze" button. Wait for the result of analysis. A picture will also appear below the Analyze button. It will show you at what point on your left hand finger, you should touch.Result of Analysis will appear here
Just a light touch for about 10 seconds should do. If you are sensitive enough, you might even feel a little throbbing at that point. The patient might feel a little drowsy also.

Second Sunday Meetings

Many years ago, we used to meet on the Second Sunday of the month to listen to Aiya’s (Dr. Poongavanam) thoughts on various subjects and to share mutual experiences.

The recordings of those events are uploaded here. Since these meetings were conducted in open halls, the quality of the recordings may not be at acceptable level. If any of you can help us improve the quality by some kind of audio processing software, please come forward.

We have provided both listening and download links for all the recordings. In many cases, the full discussion has been split into appropriate parts to go directly to topics of interest.

Please click on the links to expand and show the full content.

2006_08_13 -Stomach Problems