2017 – திருநெல்வேலி கருத்தரங்கு – Seminar at Tirunelveli

2017 செப்டம்பர் திங்கள், திருநெல்வேலியில் நடைபெற்ற இரண்டு நாள் மலர் மருத்துவ கருத்தரங்கின் உரைப்பதிவு விரைவில் இங்கு கிடைக்கும்.

A two day workshop on Flower Remedies was conducted in Tirunelveli on 12th Sep 2017

The audio recordings and course material would be uploaded soon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *